δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Φύλλα εργασιών - Σελίδα 82 από 117‹‹787980818283848586››
Φτιάχνω τη λέξη "θαλάσσιος λέοντας"
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Θαλάσσιος λέοντας
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το θαλάσσιο λέοντα
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Θαλάσσιος λέοντας
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "κάβουρας"
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Κάβουρας
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τον κάβουρα
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Κάβουρας
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "καρχαρίας"
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Καρχαρίας
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τον καρχαρία
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Καρχαρίας
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "κοχύλι"
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Κοχύλι
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το κοχύλι
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Κοχύλι
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
‹‹787980818283848586››  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.