δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Φύλλα εργασιών - Σελίδα 63 από 117‹‹596061626364656667››
Φτιάχνω τη λέξη "κανόε"
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Κανόε
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το κανόε
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Κανόε
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "άγκυρα"
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Αγκυρα
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω την άγκυρα
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Αγκυρα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "γόνδολα"
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Γόνδολα
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τη γόνδολα
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Γόνδολα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "καγιάκ"
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Καγιάκ
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το καγιάκ
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Καγιάκ
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
‹‹596061626364656667››  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.