δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Φύλλα εργασιών - Σελίδα 13 από 117‹‹91011121314151617››
Φτιάχνω τη λέξη "οθόνη"
Θέμα:  Τεχνολογία » Οθόνη
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω την οθόνη
Θέμα:  Τεχνολογία » Οθόνη
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "πληκτρολόγιο"
Θέμα:  Τεχνολογία » Πληκτρολόγιο
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το πληκτρολόγιο
Θέμα:  Τεχνολογία » Πληκτρολόγιο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "πλότερ"
Θέμα:  Τεχνολογία » Πλότερ
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το πλότερ
Θέμα:  Τεχνολογία » Πλότερ
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "ποντίκι"
Θέμα:  Τεχνολογία » Ποντίκι
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το ποντίκι
Θέμα:  Τεχνολογία » Ποντίκι
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
‹‹91011121314151617››  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.