δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Βοσκοί - Σελίδα 1 από 1


Οι βοσκοί που βρίσκονταν κοντά στη φάτνη της Βηθλεέμ όταν γεννήθηκε ο Χριστός, άκουσαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης από έναν άγγελο. Αμέσως έτρεξαν να προσκυνήσουν το θείο βρέφος.

Φτιάχνω τη λέξη "βοσκοί"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τους βοσκούς
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.