δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Λύκος - Σελίδα 1 από 1


Ο "κακός λύκος" είναι ιδιαίτερα γνωστός από τα παραμύθια. Ο λύκος είναι θηλαστικό. Έχει κοινή καταγωγή με το σκύλο και θεωρείται πρόγονος όλων των ειδών σκύλων που υπάρχουν σήμερα. Μπορεί να ζήσει σε δάση, βουνά, τούνδρες, αλλά και σε λιβάδια. Τρώει μικρά ζώα, αγροτικά ζώα αλλά και καρπούς. Δεν έχει μόνιμη κατοικία και κινείται διαρκώς σε αναζήτηση περιοχών που του εξασφαλίζουν τροφή. Ζει σε αγέλες. Η αναπαραγωγική περίοδος ξεκινά νωρίς την άνοιξη από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο. Η εγκυμοσύνη στο θηλυκό διαρκεί 60 - 63 ημέρες και κατόπιν γεννά 4 - 7 μικρά. Ο πληθυσμός του λύκου στην Ελλάδα έχει μειωθεί αρκετά, λόγω της σταδιακής μείωσης στη διαθεσιμότητα τροφής, στην κατάτμηση των βιοτόπων τους αλλά και στη σκόπιμη θανάτωσή τους.

Φτιάχνω τη λέξη "λύκος"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το λύκο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.