δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Μύγα - Σελίδα 1 από 1


Η μύγα είναι ένα έντομο με δυο φτερά. Έχει σύνθετα μάτια, δηλαδή αποτελούνται από πολλά άλλα μικρότερα. Είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό έντομο, γιατί πηγαίνει στα τρόφιμα και τα βρωμίζει. Το πιο επικίνδυνο είδος μύγας είναι η μύγα τσε τσε, που μένει στην Αφρική και προκαλεί την ασθένεια του ύπνου.

Φτιάχνω τη λέξη "μύγα"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τη μύγα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.