δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Μοτοσικλέτα - Σελίδα 1 από 1


Η μοτοσικλέτα είναι δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα. Κινείται με μηχανή. Μπορεί να είναι μικρού ή μεγάλου κυβισμού.

Γράφω και ζωγραφίζω τη μοτοσικλέτα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "μοτοσικλέτα"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.