δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Μπαταρία - Σελίδα 1 από 1


Μπαταρία είναι η συσκευή που αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και χρησιμοποιείται ως φορητή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει η μπαταρία του αυτοκινήτου, η οποία δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στις διάφορες συσκευές της ηλεκτρικής εγκατάστασης του οχήματος.

Γράφω και ζωγραφίζω την μπαταρία
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "μπαταρία"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.