δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Περιπολικό - Σελίδα 1 από 1


Περιπολικό είναι το όχημα που χρησιμοποιείται για περιπολία. Το περιπολικό αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ή την καταδίωξη ατόμων που είναι ύποπτα για παράνομες πράξεις.

Γράφω και ζωγραφίζω το περιπολικό
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "περιπολικό"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.