δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Φάρος - Σελίδα 1 από 1


Φάρος είναι το κτίσμα που έχει τοποθετηθεί σε διάφορα επικίνδυνα σημεία για τα πλοία. Οι φάροι είναι τοποθετημένοι σε ακτές, ακρωτήρια ή νησίδες. Έχουν ειδικό μηχανισμό που εκπέμπει φως το οποίο είναι ορατό από τα πλοία.

Φτιάχνω τη λέξη "φάρος"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το φάρο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.