δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Σωσίβιο - Σελίδα 1 από 1


Το σωσίβιο έχει την ιδιότητα να επιπλέει. Είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό, όπως φελό, λάστιχο και μπορεί να έχει τη μορφή στεφανιού ή γιλέκου. Σωσίβιο χρησιμοποιούν τα παιδιά που δεν ξέρουν κολύμπι, ενώ είναι απαραίτητο σε κάθε πλοίο για την περίπτωση ναυαγίου.

Φτιάχνω τη λέξη "σωσίβιο"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το σωσίβιο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.