δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Ζέπελιν - Σελίδα 1 από 1


Το ζέπελιν είναι είδους αερόπλοιου. Το όνομα οφείλεται στον κατασκευαστή του ζέπελιν, Γερμανό κόμη Φον Ζέπελιν.

Φτιάχνω τη λέξη "ζέπελιν"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το ζέπελιν
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.