δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Μαχητικό - Σελίδα 1 από 1


Το μαχητικό είναι αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από την πολεμική αεροπορία. Αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα ενώ είναι εξοπλισμένο με οπλισμό για να αντιμετωπίζει εχθρικά αεροσκάφη.

Φτιάχνω τη λέξη "μαχητικό"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το μαχητικό
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.