δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Αεροπλανοφόρο - Σελίδα 1 από 1


Το αεροπλανοφόρο είναι μεγάλο πολεμικό πλοίο. Έχει κατάστρωμα κατάλληλο για την προσγείωση και την απογείωση αεροπλάνων. Πρόκειται για ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο σε πλοίο.

Φτιάχνω τη λέξη "αεροπλανοφόρο"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το αεροπλανοφόρο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.