δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Γαλέρα - Σελίδα 1 από 1


Η γαλέρα ήταν ένα πολεμικό πλοίο που χρησιμοποιούσαν το διάστημα από το Μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα. Είναι τύπος ιστιοφόρου πλοίου, χρησιμοποιεί ιστία για να κινηθεί με τη βοήθεια του αέρα δηλαδή πανιά.

Φτιάχνω τη λέξη "γαλέρα"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τη γαλέρα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.