δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Υποβρύχιο - Σελίδα 1 από 1


Το υποβρύχιο είναι σκάφος που μπορεί να κινείται και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιείται κυρίως για στρατιωτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Τα πρώτα υποβρύχια που φτιάχτηκαν φιλοξενούσαν συνήθως ένα άτομο.

Φτιάχνω τη λέξη "υποβρύχιο"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το υποβρύχιο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.