δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Τέρας - Σελίδα 1 από 1


Είναι ένα φανταστικό και τρομακτικό πλάσμα. Χαρακτηριστικό τέρας της μυθολογίας είναι η Λερναία Ύδρα. Γνωστό είναι και το τέρας του Λοχ Νες. Όταν θέλουμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι πολύ άσχημος ή έκανε κάτι πολύ κακό λέμε ότι είναι "τέρας".

Φτιάχνω τη λέξη "τέρας"
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το τέρας
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

        


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.