δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Θ - Σελίδα 1 από 1Ζωγραφίζω αντικείμενα που αρχίζουν από το γράμμα "Θ"
Θέμα:  Κατακτώ το γραπτό λόγο » Γράμματα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Ζωγραφίζω αντικείμενα που αρχίζουν από το γράμμα
Πώς γράφεται το γράμμα Θ,θ
Θέμα:  Μαθαίνω την αλφαβήτα » Αφίσες
Δραστηριότητα:  Αφίσες » Πώς γράφεται το γράμμα
Γράφω το Θ,θ και ζωγραφίζω
Θέμα:  Μαθαίνω την αλφαβήτα » Γράμματα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω το γράμμα
Γεμίζω το Θ,θ
Θέμα:  Μαθαίνω την αλφαβήτα » Γράμματα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γεμίζω το γράμμα
Φτιάχνω τη λέξη "θαλάσσιος λέοντας"
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Θαλάσσιος λέοντας
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το θαλάσσιο λέοντα
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Θαλάσσιος λέοντας
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "θωρηκτό"
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Θωρηκτό
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το θωρηκτό
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Θωρηκτό
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω

   


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.