δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Τ - Σελίδα 4 από 10‹‹12345678››
Γράφω και ζωγραφίζω το τζίνι
Θέμα:  Μυθικά πλάσματα » Τζίνι
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "τζίνι"
Θέμα:  Μυθικά πλάσματα » Τζίνι
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω την τηλεόραση
Θέμα:  Τεχνολογία » Τηλεόραση
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "τηλεόραση"
Θέμα:  Τεχνολογία » Τηλεόραση
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το τηλεσκόπιο
Θέμα:  Τεχνολογία » Τηλεσκόπιο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "τηλεσκόπιο"
Θέμα:  Τεχνολογία » Τηλεσκόπιο
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το τηλέφωνο
Θέμα:  Τεχνολογία » Τηλέφωνο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "τηλέφωνο"
Θέμα:  Τεχνολογία » Τηλέφωνο
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
‹‹12345678››

   


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.