δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Π - Σελίδα 8 από 13‹‹456789101112››
Φτιάχνω τη λέξη "πληκτρολόγιο"
Θέμα:  Τεχνολογία » Πληκτρολόγιο
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το πληκτρολόγιο
Θέμα:  Τεχνολογία » Πληκτρολόγιο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "πλοίο"
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Πλοίο
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το πλοίο
Θέμα:  Θαλάσσια μέσα μεταφοράς » Πλοίο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "πλότερ"
Θέμα:  Τεχνολογία » Πλότερ
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το πλότερ
Θέμα:  Τεχνολογία » Πλότερ
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "ποδηλάτες"
Θέμα:  Επίγεια μέσα μεταφοράς » Ποδηλάτες
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τους ποδηλάτες
Θέμα:  Επίγεια μέσα μεταφοράς » Ποδηλάτες
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
‹‹456789101112››

   


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.