δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Κ - Σελίδα 6 από 16‹‹2345678910››
Φτιάχνω τη λέξη "καρχαρίας"
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Καρχαρίας
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τον καρχαρία
Θέμα:  Ζώα της θάλασσας » Καρχαρίας
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "κασέτα"
Θέμα:  Τεχνολογία » Κασέτα
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω την κασέτα
Θέμα:  Τεχνολογία » Κασέτα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "κασετόφωνο"
Θέμα:  Τεχνολογία » Κασετόφωνο
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το κασετόφωνο
Θέμα:  Τεχνολογία » Κασετόφωνο
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "κάστορας"
Θέμα:  Ζώα του γλυκού νερού » Κάστορας
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τον κάστορα
Θέμα:  Ζώα του γλυκού νερού » Κάστορας
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
‹‹2345678910››

   


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.