δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Φτιάχνω τη λέξη "περιπολικό"- Με την άσκηση αυτή το παιδί αναγνωρίζει τα γράμματα για να σχηματίσει τη λέξη "περιπολικό", ενώ εξοικειώνεται στη χρήση του ψαλιδιού.

- Ζητείται από το παιδί να κόψει τα γράμματα και να τα κολλήσει με τη σωστή σειρά σε συγκεκριμένο πλαίσιο για να σχηματιστεί η ζητούμενη λέξη. Τέλος, καλείται να γράψει τη λέξη "περιπολικό" και να μετρήσει τα γράμματα που την αποτελούν.

- Η άσκηση είναι διαθέσιμη σε δύο φύλλα εργασίας με πεζά ή με κεφαλαία γράμματα.
 
« Προηγούμενο φύλλο Επόμενο φύλλο »
 


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.