δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Γράφω το Μ,μ και ζωγραφίζω  • Με την άσκηση αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν το γράμμα "Μ". (γραφή)
  • Στη συνέχεια ζωγραφίζουν κάτι που αρχίζει από το ίδιο γράμμα. (προανάγνωση)
  • Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, μπορεί να γράψει στη σελίδα αυτό που ζωγράφισε ή κάποιος μεγάλος να γράψει κάπου τη λέξη και το ίδιο να την αντιγράψει. 
« Προηγούμενο φύλλο Επόμενο φύλλο »
 


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.