δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Γεμίζω το Α,α  • Μια άσκηση που βοηθάει τη λεπτή κινητικότητα των παιδιών, γνωρίζοντάς τους παράλληλα και το γράμμα "Α".
  • Η άσκηση μπορεί να γίνει πιο ευχάριστη αν ζητήσετε από τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό χρώμα σε κάθε γραμματάκι που
  • βρίσκεται μέσα στο μεγάλο γράμμα.
  • Υπάρχουν διαθέσιμα τρία φύλλα εργασίας για κάθε γράμμα. 
  Επόμενο φύλλο »
 


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.