δωρεάν φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
...για την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση του παιδιού

Νέα φύλλα εργασίας


Φτιάχνω τη λέξη "μαθητής"
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Μαθητής
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το μαθητή
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Μαθητής
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "μαρκαδόρος"
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Μαρκαδόρος
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το μαρκαδόρο
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Μαρκαδόρος
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "μολύβι"
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Μολύβι
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το μολύβι
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Μολύβι
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "μπλοκ"
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Μπλοκ
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω το μπλοκ
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Μπλοκ
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "ξυλομπογιές"
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Ξυλομπογιές
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τις ξυλομπογιές
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Ξυλομπογιές
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "παλέτα"
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Παλέτα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Γράφω και ζωγραφίζω την παλέτα
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Παλέτα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "πένα"
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Πένα
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω την πένα
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Πένα
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
Φτιάχνω τη λέξη "πίνακας"
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Πίνακας
Δραστηριότητα:  Κόβω και κολλάω » Φτιάχνω τη λέξη
Γράφω και ζωγραφίζω τον πίνακα
Θέμα:  Σχολείο - Γραφείο » Πίνακας
Δραστηριότητα:  Γράφω και διαβάζω » Γράφω και ζωγραφίζω
                   


  -      -

Nipio.gr :: Φύλλα εργασίας, υλικό, εργασίες για τον παιδικό σταθμό, τα προνήπια και το νηπιαγωγείο.